Η Θετική Δήλωση της ημέρας!

Καθώς απευθυνόμαστε στο εσωτερικό μας παιδί και αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, τους φόβους μας, την αρνητικότητά μας, θεραπευόμαστε… αγκαλιάζοντας με συμπόνοια αυτό το μικρό παιδί επιτρέπουμε στην αλλαγή να έρθει στη ζωή μας 🙂