Δήλωση συμμετοχής – Γνωριμία με το Rebirthing Breathwork
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Απορρήτου