Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα.

Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων,  η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και θεμάτων όπως η αυτό-ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας και επεξεργασία συναισθηματικών εσωτερικών συγκρούσεων, κλπ. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι ή προσεγγίσεις Συμβουλευτικής.
Η μέθοδος ή προσέγγιση που εφαρμόζει ο κάθε Σύμβουλος κατά την άσκηση της Συμβουλευτικής βασίζεται στην ειδική θεωρητική και πρακτική του εκπαίδευση, με την οποία αποκτά την εξειδίκευση του.

Η Συμβουλευτική βοηθά σε θέματα όπως:
Άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού, πένθος, διατροφικά προβλήματα, θλίψη, διεκδικητικότητα & επικοινωνία, παιδιά & έφηβοι, ζευγάρια, εργασία & σταδιοδρομία, εξαρτήσεις, ζευγάρια, γονείς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κλείσετε μία ατομική συνεδρία Συμβουλευτικής:

Φόρμα συνεδρίας Συμβουλευτικής
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Απορρήτου